profiled aluminum coupling

Giá: Liên hệ >>

profiled aluminum coupling

STT Product Ứng dụng Wehth(g) Mã 
 1 Khớp nối nhôm định hình Khớp nối nhôm định hình 117  ATTK28.01
 2 55  ATTK28.02
 3 57 ATTK28.03
 4 132 ATTK28.04
 5 143,5  ATTK28.05
 6 117,5  ATTK28.06
 7 51,5  ATTK28.07
 8 41,5  ATTK28.08
 9 109 ATTK28.09
 10 42  ATTK28.10
 11 43 ATTK28.11
 12 108 ATTK28.12
 13 22   ATTK28.13
 14 107   ATTK28.14
 15 67,5  ATTK28.15
 16 60,5  ATTK28.16
 17 266  ATTK28.17
 18 72   ATTK28.18
 19 26   ATTK28.19
 20 28.3  ATTK28.20
 21 31,5  ATTK28.21

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “profiled aluminum coupling”