Các mẫu sản phẩm thanh nối nhôm:

Thanh nối cho nhôm 20-rãnh 5

Mã: ATV5-TNN-20

Thanh nối cho nhôm 20-rãnh 5

Mã: ATV5-TNN-20

  Thanh nối cho nhôm 20-rãnh 5   Thanh nối cho nhôm 20-rãnh 5

Thanh nối cho nhôm 30-rãnh 6

Mã: ATV6-TNN-30

Thanh nối cho nhôm 30-rãnh 8

Mã: ATV8-TNN-30

  Thanh nối cho nhôm 30-rãnh 6   Thanh nối cho nhôm 30-rãnh 8

Thanh nối cho nhôm 40 – rãnh 8

Mã: ATV8-TNN-40

Thanh nối cho nhôm 45 – rãnh 10

Mã: ATV10-TNN-45

  Thanh nối cho nhôm 40 - rãnh 8   Thanh nối cho nhôm 45 - rãnh 10

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thanh nối nhôm”