Các sản phẩm Bích bắt chân tăng chỉnh cho nhôm định hình.

Bích chân cho nhôm 20×40

Mã: ATV-BC-2040

Bích chân cho nhôm 30×60

Mã: ATV-BC-3060

 bản vẽ măt bích nhôm 10 Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 2040  bản vẽ măt bích nhôm 10 Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 3060

Bích chân cho nhôm 40×80

Mã: ATV-BC-4080

Bích chân cho nhôm 45×90

Mã: ATV-BC-4590

 bản vẽ măt bích nhôm 10 Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 40x80  bản vẽ măt bích nhôm 10 Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 45x90
Bích chân cho nhôm 60×60

Mã: ATV-BC-6060

Bích chân cho nhôm 80×80

Mã: ATV-BC-8080

 mặt bich nhôm lớn Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 6060  mặt bich nhôm lớn Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 8080
Bích chân cho nhôm 50×100

Mã: ATV-BC-50100

Bích chân cho nhôm 100×100

Mã: ATV-BC-100×100

 bản vẽ măt bích nhôm 10 Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 50x100  mặt bich nhôm lớn Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 100x100

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bích bắt chân tăng chỉnh”