Flange for height adjustment

Giá: Liên hệ >>

Flange for height adjustment 20×40

Mã: ATV-BC-2040

Flange for height adjustment 30×60

Mã: ATV-BC-3060

 bản vẽ măt bích nhôm 10 Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 2040  bản vẽ măt bích nhôm 10 Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 3060

Flange for height adjustment 40×80

Mã: ATV-BC-4080

Flange for height adjustment 45×90

Mã: ATV-BC-4590

 bản vẽ măt bích nhôm 10 Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 40x80  bản vẽ măt bích nhôm 10 Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 45x90
Flange for height adjustment 60×60

Mã: ATV-BC-6060

Flange for height adjustment 80×80

Mã: ATV-BC-8080

 mặt bich nhôm lớn Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 6060  mặt bich nhôm lớn Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 8080
Flange for height adjustment 50×100

Mã: ATV-BC-50100

Flange for height adjustment 100×100

Mã: ATV-BC-100×100

 bản vẽ măt bích nhôm 10 Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 50x100  mặt bich nhôm lớn Bích chân tăng chỉnh cho nhôm 100x100

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Flange for height adjustment”