Aluminium extrusion 20×20: ATV6-2020-01

Giá: Liên hệ >>

Category:

 

Nhôm định hình 20x20 ATV6-2020-01
Area: 172,39 mm2
Weight: 0.47 kg/m
Ix=0.74×104 mm4
Iy=0.74×104 mm4
Zx=0.74×103 mm3
Zy=0.74×103 mm3
2D/3D

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 20×20: ATV6-2020-01”