Aluminium extrusion 30×30: ATV6-3030-04

Giá: Liên hệ >>

Category:

Nhôm định hình 30x30 ATV6-3030-04
Area: 321.44 mm2
Weight: 0.87 kg/m
Ix=2.87×104mm4
Iy=2.87×104mm4
Zx=1.91×103mm3
Zy=1.91×103mm3
 2D/3D

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 30×30: ATV6-3030-04”