Aluminium extrusion 20×40: ATV6-2040-01

Giá: Liên hệ >>

Category:

ATV6-2040-01
Area: 284,88 mm2
Weight: 0.77 kg/m
Ix=5.12×104 mm4
Iy=1.36×104 mm4
Zx=2.56×103 mm3
Zy=1.36×103 mm3
Bản vẽ 2D/3D

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 20×40: ATV6-2040-01”