Aluminum extrucsion plug aluminum

Giá: Liên hệ >>

Các sản phẩm bịt đầu nhôm định hình bằng nhôm

Aluminum extrucsion plug 15×20

ATV-BD2-1520

Aluminum extrucsion plug 20×20

ATV-BD2-2020

đầu nhôm Bịt đầu nhôm định hình bằng nhôm đầu nhôm #D- Bịt đầu nhôm bằng nhôm

Aluminum extrucsion plug 20×40

ATV-BD2-1530

Aluminum extrucsion plug 30×30

ATV-BD2-3030

đầu nhôm Bịt đầu nhôm định hình bằng nhôm đầu nhôm #D- Bịt đầu nhôm bằng nhôm

Aluminum extrucsion plug 30×60

ATV-BD2-3060

Aluminum extrucsion plug 40×40

ATV-BD2-4040

đầu nhôm Bịt đầu nhôm định hình bằng nhôm đầu nhôm #D- Bịt đầu nhôm bằng nhôm

Aluminum extrucsion plug 40×80

ATV-BD2-4080

Aluminum extrucsion plug 60×60

ATV-BD2-6060

đầu nhôm Bịt đầu nhôm định hình bằng nhôm đầu nhôm #D- Bịt đầu nhôm bằng nhôm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminum extrucsion plug aluminum”