Aluminium extrusion 40×40: ATV8-4040-09

Giá: Liên hệ >>

Category:

 

 Bản vẽ Nhôm định hình 40x40 Nhôm định hình 40x40 ATV8-4040-09
Area: 382.08 mm2

Weight: 1.03 kg/m

Ix=10.73×104mm4

Iy=10.73×104mm4

Zx=5.37×103mm3

Zy=5.37×103mm3

2D/3D
tải xuống

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 40×40: ATV8-4040-09”