Aluminium extrusion 40×80: ATV8-4080-08

Giá: Liên hệ >>

Category:

Nhôm định hình 40X80 ATV8-4080-08
Area: 815.87 mm2
Weight: 2.2 kg/m
Ix=72.40×104mm4
Iy=19.92×104mm4
Zx=18.10×103mm3
Zy=9.96×103mm3
 2D/3D

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 40×80: ATV8-4080-08”