Aluminium extrusion 30×30: ATV6-3030-01

Giá: Liên hệ >>

Category:

bản vẽ nhôm định hình 30x30 ATV6-3030-01 Nhôm định hình 30x30 ATV6-3030-01
Area: 291.329 mm2
Weight: 0.89 kg/m
Ix=2.87×104mm4
Iy=2.87×104mm4
Zx=1.91×103mm3
Zy=1.91×103mm3
2D/3D
tải xuống

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 30×30: ATV6-3030-01”