Aluminium extrusion 30×30: ATV8-3030-01

Giá: Liên hệ >>

Category:

Bản vẽ nhôm 3030 ATV8-3030-01 Nhôm định hình 3030 ATV8
Area: 291.33 mm2

Weight: 0.787 kg/m

Ix=2.87×104mm4

Iy=2.87×104mm4

Zx=1.91×103mm3

Zy=1.91×103mm3

 2D/3D
tai xuong

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 30×30: ATV8-3030-01”