ATV6-3060-02

Giá: Liên hệ >>

Category:

Nhôm định hình 30x60 ATV6-3060-02
Area: 517.9 mm2
Weight: 1.4 kg/m
Ix=20.97×104 mm4
Iy=5.42×104 mm4
Zx=6.99×103 mm3
Zy=3.61×103 mm3
Bản vẽ 2D/3D

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ATV6-3060-02”