Aluminium extrusion 30×60: ATV6-3060-03

Giá: Liên hệ >>

Category:

bản vẽ Nhôm định hình 30x60 ATV6-3060-03 Nhôm định hình 30x60 ATV6-3060-03
Area: 410,55 mm2
Trọng lượng: 1,11 kg / m
Ix 20,97 × 104mm4
Iy = 5,42 × 104mm4
Zx = 6,99 × 103mm3
Zy = 3,61 × 103mm3
2D/3D

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 30×60: ATV6-3060-03”