Aluminium extrusion 40×80: ATV8-4080-02

Giá: Liên hệ >>

Category:

Nhôm định hình 40X80 ATV8-4080-02 Nhôm định hình 40X80 ATV8-4080-02
Area: 880.4mm2
Weight: 2.38 kg/m
Ix=72.40×104mm4
Iy=19.92×104mm4
Zx=18.10×103mm3
Zy=9.96×103mm3
 2D/3D
tải xuống

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 40×80: ATV8-4080-02”