ATV8-4080-03

Giá: Liên hệ >>

Category:

Nhôm định hình 40X80 ATV8-4080-03 Nhôm định hình 40X80 ATV8-4080-03
Area: 1072.63 mm2
Weight: 2.896 kg/m
Ix=72.40×104mm4
Iy=19.92×104mm4
Zx=18.10×103mm3
Zy=9.96×103mm3
Bản vẽ 2D/3D
tai xuong

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ATV8-4080-03”