Aluminium extrusion 60×60: ATV8-6060-01

Giá: Liên hệ >>

Category:

 

Bản vẽ Nhôm định hình 60x60 ATV8-6060-01 Nhôm định hình 60x60 ATV8-6060-01
Area: 886.43 mm2
Weight: 2.34 kg/m
Ix=41.41×104mm4
Iy=41.41×104mm4
Zx=13.8×103mm3
Zy=13.8×103mm3
2D/3D
tai xuong

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 60×60: ATV8-6060-01”