Aluminium extrusion 30×90: ATV8-3090-01

Giá: Liên hệ >>

Category:

autocad Nhôm định hình 30x90 Nhôm định hình 30x90
Area: 814.8 mm2

Weight: 2.20 kg/m

Ix=20.97×104mm4

Iy=5.42×104mm4

Zx=6.99×103mm3

Zy=3.61×103mm3

2D/3D
tai xuong

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 30×90: ATV8-3090-01”