The project of an all-aluminum staircase shaped Anttek

Ngày đăng: 2020/08/19 8:38:56 AM | 78 Lượt Xem

In July 2019, Anttek Equipment Joint Stock Company won the project of Aluminum industrial staircase shaped for Japanese factory.

Cầu thang nhôm định hình

Cầu thang

Tin liên quan