Aluminium extrusion 30×60: ATV6-3060-04

Giá: Liên hệ >>

Category:

Nhôm định hình 30x60 ATV6-3060-03
Area:530.60 mm2
Weight: 1.43 kg/m
Ix=20.97×104mm4
Iy=5.42×104mm4
Zx=6.99×103mm3
Zy=3.61×103mm3
2D/3D

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 30×60: ATV6-3060-04”