Aluminium extrusion 30×60: ATV8-3060-01

Giá: Liên hệ >>

Category:

Bản vẽ nhôm 3060 ATV8-3060-01 nhôm định hình 30x60 ATV8-3060-01
Area: 550,56 mm2

Weight: 1,49 kg/m

Ix=20.97×104mm4

Iy=5.42×104mm4

Zx=6.99×103mm3

Zy=3.61×103mm3

2D/3D
tai xuong

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 30×60: ATV8-3060-01”