Aluminium extrusion 30×60 ATV6-3060-05

Giá: Liên hệ >>

Category:

bản vẽ Nhôm định hình 30x60 ATV6-3060-05 Nhôm định hình 30x30
Area: 452.93 mm2

Weight: 1.22 kg/m

Ix=20.97×104mm4

Iy=5.42×104mm4

Zx=6.99×103mm3

Zy=3.61×103mm3

2D/3D
tải xuống

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aluminium extrusion 30×60 ATV6-3060-05”